Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
USD 21,000.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 27/01/2015

Sản Phẩm Mới Nhất

T.A.T Youtube
 
Máy Tiện CNC - SEIBU
Model: SNC-20DT, 1997
190 Triệu    
Máy Tiện CNC - SEIBU
Model: SNC-20DT, 1997
190 Triệu    
Máy Tiện CNC - SEIBU
Model: SNC-20DT, 1997
190 Triệu    
Máy Tiện CNC - SEIBU
Model: SNC-20DT, 1997
190 Triệu    
Máy Tiện CNC - NAKAMURA
Model: TW-20, 1991
380 Triệu    
Máy Tiện CNC - SEIBU
Model: SNC-1200, 1994
190 Triệu    
Máy Tiện CNC - SEIBU
Model: SNC-1200, 1994
190 Triệu    
 

Sản Phẩm Được Quan Tâm Nhất

Máy Tiện CNC - AKEBONO
Model: TRUMP-26, 1990
190 Triệu    
Views: 20593
Máy Chấn - TAKAHASHI
Model: MN-15, 1983
54 Triệu    
Views: 16429
Máy Cắt - TAKEDA
Model: S-505N
390 Triệu    
Views: 15172
Trung Tâm Gia Công Ngang - WASINO
Model: MT-5H, 1995
260 Triệu    
Views: 14470
Máy Cắt - KANSAI
Model: 480A-4000, 1991
607 Triệu    
Views: 13480
Máy Ép Thuỷ Lực - CAME
Model: THA-120, 1989
720 Triệu    
Views: 12691
Máy Cắt - MATUEIKIKAI
Model: MS2510, 1979
440 Triệu    
Views: 12032
Máy Chấn - MARU
Model: 3P-110-30, 1989
280 Triệu    
Views: 11744
Máy Dập - KYORI AIDA
Model: JAX-30, 1983
115 Triệu    
Views: 11740
 
CMC Machinery
 
Apycom jQuery Menus