CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

TATMachinery.com cam kết bảo mật thông tin theo quy định tại Quy Chế, chính sách của mình đã công bố và theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Thu thập thông tin cá nhân và các thông tin khác

Thông tin được thu thập thông qua website của TATMachinery.com nhằm đảm bảo:

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm tại TATMachinery.com;
  • Giải đáp mọi thông tin, thắc mắc của khách hàng khi cần thiết;
  • Thực hiện các bảng khảo sát với khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ;
  • Thực hiện các hoạt động quảng cá liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của TATMachinery.
  • Cung cấp cho khách hàng các thông tin về phiên bản phần mềm mới, các sản phẩm và dịch vụ mới nhất.

2. Trường hợp sử dụng, chuyển giao thông tin của Khách Hàng thì TATMachinery sẽ:

Thông báo rõ ràng, công khai với Khách Hàng trước khi thực hiện về mục đích hoạt động thu thập, sử dụng thông tin của Khách Hàng;

Sử dụng thông tin phù hợp với mục đích đã thông báo và đã nhận được sự chấp thuận từ Khách Hàng;

Bảo đảm an toàn, chính xác, đầy đủ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Khách Hàng;

Tự mình hoặc có biện pháp để Khách Hàng cập nhật, điều chỉnh thông tin khi phát hiện thấy thông tin đó không chính xác; và chỉ chuyển giao thông tin của Khách Hàng cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của Khách Hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Bảo mật thông tin Hệ thống thanh toán:

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại TATMachinery.com đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các đối tác cổng thanh toán gồm:

  1. Thông tin tài chính của Khách Hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).
  2. Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
  3. Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.
  4. Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
  5. Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

4. Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của TATMachinery.com áp dụng với Khách Hàng.

(i) TATMachinery.com cung cấp tiện ích lưu giữ token – chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi đối tác cổng thanh toán cung cấp cho TATMachinery.com. TATMachinery.com không lưu trữ thông tin thẻ Khách Hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách Hàng được thực hiện bởi đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép.

(ii) Đối với thẻ quốc tế: thông tin thanh toán của Khách Hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của TATMachinery.com thì đối tác cổng thanh toán sẽ lưu trữ và bảo mật.

(iii) Đối với thẻ nội địa (internet banking), TATMachinery.com chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

(iv) TATMachinery.com cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên TATMachinery.com.

5. Bảo mật thông tin đối với Thành Viên và Khách hàng.

(i) Thành Viên tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng Dịch Vụ dưới tên đăng nhập, mật khẩu của mình. Thành Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TATMachinery.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng nhập và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

(ii) Thành Viên không sử dụng dịch vụ trên Website TATMachinery.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin của Website TATMachinery.com hay sử dụng vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành Viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

(iii) Khách Hàng tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng nhập, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

(iv) Khách Hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho TATMachinery.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng nhập và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Hộp thư góp ý