Máy Đúc Nhôm (4 Sản phẩm)

Đã bán

Máy đúc nhôm Abeseiki CDS-2015-150t

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy đúc nhôm Ube UB350H

770.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy đúc nhôm Toyo BD 125T

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy đúc nhôm Toshiba DC-250C

246.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý