Trung Tâm Tiện Ngang (10 Sản phẩm)

Máy tiện CNC Okuma LH-50N 1981

616 Triệu 880 Triệu 30%

Máy tiện CNC Okuma LH-50-LBD 1982

400 Triệu 780 Triệu 48.72%

Tiện CNC Hyundai Wia E160C 2019

630 Triệu 900 Triệu 30%

Máy tiện CNC OKUMA LB45II 1998

1 Tỷ 320 Triệu 1 Tỷ 650 Triệu 20%
Đã bán

Máy tiện CNC MORI SEIKI NLX2500/700 2013

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC HASEGAWA J24

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Dainichi MG65x385

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC MAZAK QUICK TURN 12C

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện MORI SEIKI SL-25B 1990

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện ngang CNC Takamaz XD-10i 2004

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý