Máy Phay CNC (194 Sản phẩm)

Máy phay đứng OKK VM5 II 2001

1 Tỷ 400 Triệu 0 ₫ 0%

Máy phay đứng OKK VM5 II 1999

1 Tỷ 124 Triệu 0 ₫ 0%

Trung tâm gia công ngang Ikegai AH6

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy phay giường CNC Okuma MCM24x40

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy phay giường CNC Okuma MCV-A13

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy phay giường CNC Okuma MCM-20B

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy phay giường CNC SNK HF-3M

5.800.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy phay giường CNC Okuma MCV-16A

880.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Trung tâm khoan & taro Fanuc a-T14iE

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Trung tâm khoan & taro Fanuc α-T10C

340.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Trung tâm khoan & taro Brother TC-227

165.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý