Máy Phay CNC (196 Sản phẩm)

Đã bán

Máy phay đứng CNC HAKUSUI HTV 1000 (2001)

380 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay đứng CNC MORI SEIKI MSG-803

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay đứng CNC OKUMA HOWA MILLAC-852V

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay đứng MORI SEIKI SV-500/40 2001

928 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay đứng OKK VM5 II 2001

1 Tỷ 400 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay đứng OKK VM5 II 1999

1 Tỷ 124 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay giường CNC Shinnippon Koki RB-2NM

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công ngang Ikegai AH6

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Okuma MILLAC-80V

1.008.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Makino MSA30

420.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung Tâm Gia Công Đứng Makino MSA40-20

620.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Makino BNII-85

225.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm khoan & taro Toyosk TVT-301S

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Makino V33 ANBD-1220-02

3.020.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công ngang Kitamura Mycenter HX-630i

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay giường CNC Okuma MCM24x40

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay giường CNC Okuma MCV-A13

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay giường CNC Okuma MCM-20B

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay giường CNC Okuma MDB16A-N3

690.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay giường CNC Mitsubishi MVB-20A

3.000.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay giường CNC SNK HF-3M

5.800.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay giường CNC Okuma MCV-16A

880.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm khoan & taro Fanuc α-T21iEL

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm khoan & taro Miroku MEG1000-NC

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm khoan & taro Miroku MSHG-1200/1500NC

2.404.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm khoan & taro Fanuc a-T14iE

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm khoan & taro Fanuc Anpha-T14iA

390.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm khoan & taro Fanuc MATE T Model 10

255.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm khoan & taro Fanuc α-T10C

340.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm khoan & taro Brother TC-227

165.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm khoan & taro Fanuc α-T14iA ANBJ-42421-4

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm khoan & taro Fanuc α-T14iA ANBJ-42421-3

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý