Máy Gia Công CNC (166 Sản phẩm)

Máy tiện CNC Nakamura-Tome AS-200

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Trung tâm gia công ngang Kiwa KH55

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Trung tâm gia công đứng Kiwa GV40

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy mài trục CNC Proma S40/20L-C2

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy mài trục CNC Proma M60 40L-C2

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy mài trục CNC Proma L85/30L-C2

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy tiện ngang CNC Hyundai Wia HD3100M

2 Tỷ 868 Triệu 0 ₫ 0%

Máy phay ngang CNC Hyundai Wia HS4000

5 Tỷ 791 Triệu 0 ₫ 0%

Máy phay khuôn Hyundai Wia Hi-MOLD560/5A

6 Tỷ 938 Triệu 0 ₫ 0%

Máy phay khuôn Hyundai Wia Hi-MOLD 560

4 Tỷ 563 Triệu 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý