Máy Gia Công Tấm (179 Sản phẩm)

Máy Cắt Plasma Kohtaki PC-8800CNC

1 Tỷ 350 Triệu 0 ₫ 0%

Máy chấn Amada HFB 2204

1 Tỷ 150 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Cắt Tôn Aizawa A2-520

310 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Cắt Tôn Komatsu SHS6

720 Triệu 0 ₫ 0%

Máy chấn Toyokoki HYB 50040

1 Tỷ 863 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Cắt Tôn AAA A4-620

450 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy cắt ống inox ORBITEC ORS 115 2015

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Cắt Plasma Komatsu TFP-3051

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Đột CNC Amada VIPROS-Z358NT ANBE-0701-01

1 Tỷ 890 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Đột CNC Trumpf Trumatic 120 R

535 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Đột CNC Trumpf TRUMATIC 200

1 Tỷ 700 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Đột CNC Komatsu TPJ-3034

597 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Đột CNC Amada SP30II

99 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Đột CNC Amada VIPROS 357 QUEEN

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Đột CNC Amada Vipros 345

935 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Đột CNC Komatsu KPH-30

68 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Đột CNC Amada PEGA-357 ANBI-42605

1 Tỷ 600 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Đột CNC Amada COMA 567 JTBG-004-01

1 Tỷ 750 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Đột CNC Amada PEGA-357 VMBG-001-01

1 Tỷ 740 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Đột CNC Amada PEGA 357 VHBG-004-05

650 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Đột CNC Amada PEGA-357 MMBF-001-02

1 Tỷ 680 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Đột CNC Amada OCTO-334 MMBF-001-01

370 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Đột CNC Amada PEGA-357 MEBF-001-01

1 Tỷ 500 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Đột CNC Amada PEGA-357 KIBE-018-01

1 Tỷ 890 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Đột CNC Amada PEGA-244 KIBE-014-12

815 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Đột CNC Amada PEGA-345 KIBC-009-01

1 Tỷ 250 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Đột CNC Amada PEGA-244 KDBF-003-02

695 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Đột CNC Amada PEGA-244 KDBF-003-01

648 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Đột CNC Amada PEGA-345 JTBG-002-01

820 Triệu 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý