Gia Công Cắt Gọt Truyền Thống (161 Sản phẩm)

Máy xọc DALJIT DS-8 (2015)

90 Triệu 0 ₫ 0%

Máy mài Kondo HI-450HWPA ANBE-070-05

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy Phay Giường Kinoshita FD-9

2 Tỷ 250 Triệu 0 ₫ 0%

Máy mài 101A SD M100

15 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Phay Cơ Gifu GK-500D

120 Triệu 0 ₫ 0%

Máy mài Toshiba KRT-16B

890 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Tiện Moriseiki MS 850

120 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Tiện Tuda

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Phay Cơ Wada WH-305NCR

293 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Phay Cơ Okamura STM2V

247 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Phay Cơ Yamasaki YZ-8L ANBG-022-03

350 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Phay Cơ Makino KVJP-55 ANBF-036-02

176 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Mài Okamoto PFG500

493 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Mài Okamoto PFG500CII

580 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Mài Okamoto PSG-64

150 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Mài Okamoto PSG-155 TNBG-006-01

770 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Mài Okamoto PSG-308 ANBF-039-04

800 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Khoan Amada 3BH-900 VHBH-021-03

720 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Mài Nippei Toyama DSG-V18

170 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Mài Okamoto GMA

31 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Khoan Toyosk TRE-2000D

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Khoan Daito DNK 700

600 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Khoan Yoshida YUD-700

77 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Khoan Kira KND-8

5 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Khoan Ashina ASD-305

5 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Khoan Fanuc RoboDrill α-T14iA

350 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Khoan Miyano TSV-35

165 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan CNC Fanuc α-T14iA

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan nòng súng Miroku MHG-1500NC

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Phay Cơ Marufuku DP150WS-4M

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Phay Giường Marufuku DP150WS-4M

890 Triệu 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý