Ép Nhựa - Đúc Nhôm (25 Sản phẩm)

Đã bán

Máy thử khuôn KONGO BDT-600M-2515 (1)

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy thử khuôn KONGO BDT-600M-2515

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy đúc nhôm Abeseiki CDS-2015-150t

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa JSW J350EII-SPA ANBE-002-03

750.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa JSW J350EII-SPA ANBE-002-02

750.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa JSW J350E ANBD-022-03

525.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa JSW J350E ANBD-026-08

595.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa JSW J350E ANBD-055-02

595.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa Sumitomo SH280C

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa Mitsubishi 550MMG-80

1.430.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa Meiki M-200B-SJ

300.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa Meiki M-350C-DF-Sj

575.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa JSW J35EL II

120.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa JSW J350E II

1.090.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa JSW J450AD-UPS-370H

2.780.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa JSW J550E-C5

1.040.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa JSW J350EII

1.000.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa HRP 50-4

70.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa Fanuc α-300B

685.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa Fanuc Roboshot α30B

200.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa Fanuc Roboshot α50B

260.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa Fanuc ROBOSHOT S-2000i250B

3.245.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy đúc nhôm Ube UB350H

770.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy đúc nhôm Toyo BD 125T

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy đúc nhôm Toshiba DC-250C

246.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý