Ép Nhựa - Đúc Nhôm (20 Sản phẩm)

Đã bán

Máy thử khuôn KONGO BDT-600M-2515

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa JSW J350EII-SPA ANBE-002-02

750 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa JSW J350E ANBD-022-03

525 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa Sumitomo SH280C

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa Mitsubishi 550MMG-80

1 Tỷ 430 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa Meiki M-200B-SJ

300 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa Meiki M-350C-DF-Sj

575 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa JSW J35EL II

120 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa JSW J350E II

1 Tỷ 90 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa JSW J450AD-UPS-370H

2 Tỷ 780 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa JSW J550E-C5

1 Tỷ 40 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa JSW J350EII

1 Tỷ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa HRP 50-4

70 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa Fanuc α-300B

685 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa Fanuc Roboshot α30B

200 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa Fanuc Roboshot α50B

260 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy ép nhựa Fanuc ROBOSHOT S-2000i250B

3 Tỷ 245 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy đúc nhôm Ube UB350H

770 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy đúc nhôm Toyo BD 125T

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy đúc nhôm Toshiba DC-250C

246 Triệu 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý