Máy Khoan (47 Sản phẩm)

Đã bán

Máy khoan CNC Fanuc α-T14iA

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Amada 3BH-900 ANBH-1010-02

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Sugino SGF-05120E-2SP ANBG-026-01

550.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Sugino SGF-05120E-2SP ANBG-025-01

550.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Kira NSD-13R ANBF-039-06

3.500.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Kira NSD-13R ANBF-039-05

3.500.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Kira NSD-340

11.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Daito DNK-700

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Yoshida YD3-94

77.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Yoshida YR3-115

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Toa TRD-1000F

120.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Shinihon RH-1600

154.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Ooya RE3-1600

180.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan OKK DRB-17

179.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Kira

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Kira knb-8

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Hitachi B13YA

10.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Hitachi B23SC

6.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Hitachi BE-3600

3.500.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Godo FS-32A

5.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Ashina ASD-360

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Amada 8BH-900

600.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan 101A 29xL1400

150.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Rokuroku 603PR

45.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Yoshida YUD-640

55.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Tokyo SUPER-8F

200.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Takeda TK4S-600MA

32.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Takeda TK4S-65ECB

32.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Okuma

160.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Mikuni MBD-M19D

3.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Cosmo PK500

7.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Brother BT1-215

7.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý