Máy Qua Sử Dụng (807 Sản phẩm)

Máy phay CNC HAMAI TN-150

227 Triệu 0 ₫ 0%

Máy xọc DALJIT DS-8 (2015)

90 Triệu 0 ₫ 0%

Máy tiện CNC Okuma LH-50N

735 Triệu 0 ₫ 0%

Máy dập Aida PDA-20H

850 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Cắt Plasma Kohtaki PC-8800CNC

1 Tỷ 350 Triệu 0 ₫ 0%

Máy chấn Amada HFB 2204

1 Tỷ 150 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Dập Aida

250 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Mài CNC Sumitomo KPL-1260

2 Tỷ 800 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Mài CNC Schaudt SA-7M-CNCX2000

1 Tỷ 700 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Cắt Tôn Aizawa A2-520

310 Triệu 0 ₫ 0%

Máy tiện CNC Okuma LH-50-LBD

980 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Cắt Tôn Komatsu SHS6

720 Triệu 0 ₫ 0%

Máy chấn Toyokoki HYB 50040

1 Tỷ 863 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Phay Giường Kinoshita FD-9

2 Tỷ 250 Triệu 0 ₫ 0%

Máy mài 101A SD M100

15 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Phay Cơ Gifu GK-500D

120 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Cắt Tôn AAA A4-620

450 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Dập National FXT-D

220 Triệu 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý