Máy Qua Sử Dụng (954 Sản phẩm)

Trung tâm gia công ngang Ikegai AH6

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy tiện CNC Moriseiki SL-3A

275.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy chấn Toyokoki HYD 50040

1.862.500.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy chấn Komatsu PHS110x255

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy Chấn Amada FBD8025 ANBJ-42559

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy Chấn Amada FBD8025 ANBI-42559

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy Phay Cơ Gifu GK-500D

120.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Phay Cơ Marufuku DP150WS-4M

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy Phay Cơ Makino KSJP-55

140.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Phay Cơ Wada WH-300NCR

580.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Phay Cơ Takeda TK-US3N

370.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Phay Cơ Shinada SPM-115

385.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Phay Cơ Shibaura BT-8D

200.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Phay Cơ Sakazaki SP-V28N

5.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Phay Cơ Oigo DP2-15-40

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy Phay Cơ Nihonkikai ND-2

310.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Phay Cơ Marufuku DF-125

950.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Phay Cơ Makino BVJ-85

135.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Phay Cơ Makino Kj

47.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý