Máy Qua Sử Dụng (972 Sản phẩm)

Máy tiện CNC Okuma LH-501

980.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy chấn Toyokoki HYD 50040

1.862.500.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Phay Cơ Gifu GK-500D

120.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Phay Giường Kinoshita FD-9

2.250.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy mài Kondo UGK-750H ANBE-015-02

160.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy mài Toshiba KRT-16B

890.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy mài 101A SD M100

15.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy mài 101A SD-AH207

15.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy tiện CNC Okuma LH-50-LBD

980.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy tiện CNC OM TM2-10N ANBF-029-01

890.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy đột CNC Amada VIP 345

590.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy chấn Amada HFB 2204

1.150.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Mài CNC Sumitomo KPL-1260

2.800.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Mài CNC Schaudt SA-7M-CNCX2000

1.700.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Dập Aida

350.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Dập National FXT-D

220.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Dập Aida PDA-20H

990.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Cắt Plasma Kohtaki PC-8800CNC

1.350.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Cắt Tôn Aizawa A2-520

310.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Cắt Tôn Komatsu SHS6

720.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Cắt Tôn AAA A4-620

450.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý