Trung Tâm Gia Công Đứng (127 Sản phẩm)

Đã bán

Máy phay đứng CNC HAKUSUI HTV 1000 (2001)

380 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay đứng CNC MORI SEIKI MSG-803

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay đứng CNC OKUMA HOWA MILLAC-852V

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay đứng MORI SEIKI SV-500/40 2001

928 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay đứng OKK VM5 II 2001

1 Tỷ 400 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay đứng OKK VM5 II 1999

1 Tỷ 124 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Okuma MILLAC-80V

1.008.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Makino MSA30

420.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung Tâm Gia Công Đứng Makino MSA40-20

620.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Makino BNII-85

225.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Makino V33 ANBD-1220-02

3.020.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Yasda YBM-640V

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Okuma MILLAC415V

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Moriseiki SV-500

1.150.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Hitachiseiki VK45

640.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Enshu VH550

610.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Enshu VH650

695.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng DMG DMC-63V

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Sodick 450MC

280.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Sugino SCV-915E

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Shizuoka B5V-410D

390.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Rokuroku V-MII

450.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Okuma MILLAC-5VA

630.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Okuma M-435V

275.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Okuma MILLAC 435V

400.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Okuma MILLAC-852V

1.978.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Okuma MB-66VB

2.623.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Nippei Toyama ZV5400

1.440.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Moriseiki MV-55/50

520.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Moriseiki SV-503/50

850.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Moriseiki MV-1003B

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý