Trung Tâm Gia Công Đứng (106 Sản phẩm)

Máy Phay CNC Makino KE-55 Year 2008

286 Triệu 381 Triệu 24.93%
Đã bán

Máy Phay CNC Hyundai-Wia F500VM 2015

850 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Phay Khuôn CNC Makino F3 20.000rpm 2015

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Makino V33 2000

650 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Phay CNC Taiki GLG-1100 2015

550 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Makino KE55 (2008)

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay CNC HAMAI TN-150

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay CNC Hyundai Wia KF5600 Y560 15,000RPM - Yr2018

1 Tỷ 450 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung Tâm Gia Công Đứng Okuma MILLAC611VⅡ

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung Tâm Gia Công Đứng Shizuoka B-10V520

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung Tâm Gia Công Đứng OKK VM-5Ⅲ

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung Tâm Gia Công Đứng TMC TMC-50VM

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung Tâm Gia Công Đứng Takeda RT8S-1500GM

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung Tâm Gia Công Đứng Toshiba ASV400

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung Tâm Gia Công Đứng Okuma Howa MILLAC-852V

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung Tâm Gia Công Đứng OKK VM4 II

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung Tâm Gia Công Đứng OKK VM5 II

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung Tâm Gia Công Đứng Yamazaki VTC-200C

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung Tâm Gia Công Đứng Makino MSA50

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung Tâm Gia Công Đứng Makino V22

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung Tâm Gia Công Đứng Mitsuiseiki VS5A

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung Tâm Gia Công Đứng Makino NC156-A20

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung Tâm Gia Công Đứng Moriseiki FRONTIER M1

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung Tâm Gia Công Đứng Mazak VTC160A

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung Tâm Gia Công Đứng Doosan NM 410

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung Tâm Gia Công Đứng Niigata CV4

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay đứng CNC HAKUSUI HTV 1000 (2001)

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay đứng CNC OKUMA HOWA MILLAC-852V

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay đứng MORI SEIKI SV-500/40 2001

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay đứng OKK VM5 II 2001

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay đứng OKK VM5 II 1999

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý