Máy Tiện CNC (109 Sản phẩm)

Máy tiện CNC OM TDC-12N với trục phay C 1994

2 Tỷ 147 Triệu 2 Tỷ 147 Triệu 25%

Máy tiện CNC Okuma LH-50N 1981

616 Triệu 880 Triệu 30%

Máy tiện CNC Okuma LH-50-LBD 1982

400 Triệu 780 Triệu 48.72%

Tiện CNC Hyundai Wia E160C 2019

630 Triệu 900 Triệu 30%

Máy tiện CNC OM TM2-10N (1984) Dia. 1100mm

566 Triệu 870 Triệu 34.94%

Máy tiện CNC OKUMA LB45II 1998

1 Tỷ 320 Triệu 1 Tỷ 650 Triệu 20%

Máy tiện CNC OM TM2-10N (1986)

566 Triệu 870 Triệu 34.94%
Đã bán

Máy tiện CNC Moriseiki VL-25 ANBF-048-01

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Tiện CNC Cincom C16

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Nakamura WT-250

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Nakamura TW-10

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Nakamura TMC-15

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Nakamura TMC-30

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Nakamura TW-20 ANBE-032-06

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Nakamura TW-30MM ANBF-028-01

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Mitsubishi MALC-12A ANBE-047-02

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Tiện CNC Okuma LB 3000 EX II

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Tiện CNC Moriseiki SL-250BMC

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Tiện CNC Cincom C12

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC MORI SEIKI NLX2500/700 2013

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC HASEGAWA J24

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Dainichi MG65x385

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC MAZAK QUICK TURN 12C

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện MORI SEIKI SL-25B 1990

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện ngang CNC Takamaz XD-10i 2004

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Moriseiki SL-3A

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Tsugami FA65

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Star JNC-32

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Okuma HL-20

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Moriseiki SL-25B/1000

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Moriseiki DL-20MFD4

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Miyano LD-41

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý