DANH SÁCH TUYỂN DỤNG

Số lượng: 2 người
Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Lương: Thỏa thuận
Địa điểm làm việc
79 - 81 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ
31/12/2023
Số lượng: 2 người
Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm làm việc ở vị trí tương đương.
Lương: 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ
Địa điểm làm việc
79-81 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hạn nộp hồ sơ
31/12/2023
Số lượng: 1 người
Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Lương: 7.000.000 - 8.000.000 VNĐ
Địa điểm làm việc
79 - 81 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ
31/12/2023
Số lượng: 1 người
Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm làm việc ở vị trí tương đương. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các dự án về xây dựng
Lương: Thỏa thuận
Địa điểm làm việc
79-81 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hạn nộp hồ sơ
31/12/2023
Số lượng: 4 người
Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
Lương: 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ
Địa điểm làm việc
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ
31/12/2023
Số lượng: 2 người
Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí Cửa hàng trưởng. Ưu tiên có kinh nghiệm ngành hàng Điện|Nước|Vật tư kỹ thuật.
Lương: Thỏa thuận
Địa điểm làm việc
Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ
31/12/2023
Số lượng: 2 người
Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Lương: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ
Địa điểm làm việc
Lô B6 đường K1, KCN Cát Lái 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ
31/12/2023
Số lượng: 2 người
Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Lương: Thỏa thuận
Địa điểm làm việc
79 - 81 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ
31/12/2023
Số lượng: 20 người
Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Lương: Thỏa thuận
Địa điểm làm việc
Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ
31/12/2023
Số lượng: 2 người
Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Lương: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ
Địa điểm làm việc
Lô B6 đường K1, KCN Cát Lái 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ
31/12/2023
Số lượng: 3 người
Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm làm việc ở vị trí tương đương.
Lương: 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ
Địa điểm làm việc
Lô B6, đường K1, KCN Cát Lái 2, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP HCM
Hạn nộp hồ sơ
31/12/2023
Hộp thư góp ý