Máy Gia Công CNC (402 Sản phẩm)

Máy tiện CNC Okuma LH-501

980.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy tiện CNC Okuma LH-50-LBD

980.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy tiện CNC OM TM2-10N ANBF-029-01

890.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Mài CNC Sumitomo KPL-1260

2.800.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy Mài CNC Schaudt SA-7M-CNCX2000

1.700.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay đứng CNC HAKUSUI HTV 1000 (2001)

380 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC MORI SEIKI NLX2500/700 2013

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC HASEGAWA J24

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Dainichi MG65x385

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC MAZAK QUICK TURN 12C

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay đứng CNC MORI SEIKI MSG-803

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay đứng CNC OKUMA HOWA MILLAC-852V

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay đứng MORI SEIKI SV-500/40 2001

928 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay đứng OKK VM5 II 2001

1 Tỷ 400 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay đứng OKK VM5 II 1999

1 Tỷ 124 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay giường CNC Shinnippon Koki RB-2NM

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công ngang Ikegai AH6

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Okuma MILLAC-80V

1.008.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Makino MSA30

420.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung Tâm Gia Công Đứng Makino MSA40-20

620.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Makino BNII-85

225.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm khoan & taro Toyosk TVT-301S

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Moriseiki SL-3A

275.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Makino V33 ANBD-1220-02

3.020.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Bắn Tia Lửa Điện CNC Sodick KICN

120.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công ngang Kitamura Mycenter HX-630i

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Takamaz GSL-10 ANBE-0811-04

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy mài CNC Okamoto PSG63DXNC ANBG-010-05

520.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy doa Kuraki CMN-5B ANBF-0717-03

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy mài CNC Waida JG35 INBH-005-01

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý