MÁY CNC TIỆN/ PHAY/ MÀI/ EDM (348 Sản phẩm)

Máy Phay CNC Makino KE-55 Year 2008

286 Triệu 381 Triệu 24.93%

Máy tiện CNC OM TDC-12N với trục phay C 1994

2 Tỷ 147 Triệu 2 Tỷ 147 Triệu 25%

Máy tiện CNC Okuma LH-50N 1981

616 Triệu 880 Triệu 30%

Máy tiện CNC Okuma LH-50-LBD 1982

400 Triệu 780 Triệu 48.72%

Tiện CNC Hyundai Wia E160C 2019

630 Triệu 900 Triệu 30%

Máy tiện CNC OM TM2-10N (1984) Dia. 1100mm

566 Triệu 870 Triệu 34.94%

Máy tiện CNC OKUMA LB45II 1998

1 Tỷ 320 Triệu 1 Tỷ 650 Triệu 20%

Máy tiện CNC OM TM2-10N (1986)

566 Triệu 870 Triệu 34.94%
Đã bán

Máy Phay CNC Hyundai-Wia F500VM 2015

850 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Phay Khuôn CNC Makino F3 20.000rpm 2015

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Makino V33 2000

650 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Phay CNC Taiki GLG-1100 2015

550 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

CẮT DÂY CNC MAKINO DUO-43 2014

650 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Phay CNC Makino KE-55 VHBH-011-09

381.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Makino KE55 (2008)

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Sugino SGF-05120E-2SP ANBG-025-01

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Kira knb-8

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan Sugino SGF-05120E-2SP ANBG-026-01

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy khoan CNC Fanuc α-T14iA

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Khoan Fanuc RoboDrill α-T14iA

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Khoan Miyano TSV-35

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Khoan Toyosk TRE-2000D

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Doa ngang CNC SHIBAURA BTD-9 (1984)

350 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

BẮN TIA CNC SODICK AD35L 2014

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay CNC HAMAI TN-150

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Moriseiki VL-25 ANBF-048-01

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy Tiện CNC Cincom C16

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy phay CNC Hyundai Wia KF5600 Y560 15,000RPM - Yr2018

1 Tỷ 450 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Nakamura WT-250

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Nakamura TW-10

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Máy tiện CNC Nakamura TMC-15

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý