Máy Gia Công CNC (401 Sản phẩm)

Máy tiện CNC HASEGAWA J24

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy tiện CNC Dainichi MG65x385

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy tiện CNC MAZAK QUICK TURN 12C

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy phay đứng OKK VM5 II 2001

1 Tỷ 400 Triệu 0 ₫ 0%

Máy phay đứng OKK VM5 II 1999

1 Tỷ 124 Triệu 0 ₫ 0%

Trung tâm gia công ngang Ikegai AH6

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy tiện CNC Moriseiki SL-3A

275.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy doa Kuraki CMN-5B ANBF-0717-03

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy mài CNC Waida JG35 INBH-005-01

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy mài CNC Waida JG35 ANBC-043-02

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy doa Tos W100

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy doa Shibaura BT-8D

250.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy doa Shibaura BT-10B(R3)

680.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy doa Shibaura BTD-9 (R)

650.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy doa Kuraki CMN-5B ANBD-0213-01

865.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy tiện CNC Tsugami FA65

350.000.000 ₫ 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý