DANH SÁCH TUYỂN DỤNG

Số lượng: 1 người
Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Lương: Thỏa thuận
Địa điểm làm việc
79 - 81 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ
31/12/2023
Số lượng: 20 người
Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Lương: 9.000.000 - 13.000.000 VNĐ
Địa điểm làm việc
Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ
31/12/2023
Số lượng: 1 người
Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Lương: Thỏa thuận
Địa điểm làm việc
79 - 81 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ
31/12/2023
Số lượng: 1 người
Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Lương: Thỏa thuận
Địa điểm làm việc
Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ
31/12/2023
Số lượng: 4 người
Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
Lương: 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ
Địa điểm làm việc
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ
31/12/2023
Số lượng: 2 người
Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí Cửa hàng trưởng. Ưu tiên có kinh nghiệm ngành hàng Điện|Nước|Vật tư kỹ thuật.
Lương: Thỏa thuận
Địa điểm làm việc
Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ
31/12/2023
Hộp thư góp ý