Máy Phay CNC (160 Sản phẩm)

Đã bán

Trung tâm gia công đứng Makino FNC-74A

378 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Moriseiki M-25FV

250 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Mitsubishi M-V50D

650 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Kuraki KV2000

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng DMG DMU50eVo

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Toshiba F-MACH443

760 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Moriseiki MV-80B/50

1 Tỷ 590 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm khoan & taro TC-31A TNBG-004-01

340 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công ngang Hass EC-300 ANBG-1226-01

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng OKK VC8-660 ANBF-0105-01

1 Tỷ 400 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Makino V33 ANBE-041-02

1 Tỷ 90 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Makino V33 ANBE-041-01

1 Tỷ 540 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng DMG DMC635V eco DGBD-001-01

1 Tỷ 275 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Makino V33 AIBD-007-01

1 Tỷ 580 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Makino GF-6 ANBD-0214-03

1 Tỷ 320 Triệu 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Makino V33 ANBD-034-02

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng OKK VM-5II ANBF-0623-01

Giá liên hệ 0 ₫ 0%
Đã bán

Trung tâm gia công đứng Makino V33 ANBE-041-04

1 Tỷ 700 Triệu 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý