TAT Machinery

Gia nhập từ năm 2018
Doanh nghiệp
1115 Sản phẩm

TAT Machinery (1115 Sản phẩm)

Máy cắt tia nước Flow Mach 200 4020

5.690.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy cắt tia nước Flow Mach 200 7320

5.820.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy cắt tia nước Flow Mach 300 2015

6.060.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy cắt tia nước Flow Mach 500 2020

7.110.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy cắt tia nước Flow Mach 500 4020

6.730.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Trung tâm gia công ngang Ikegai AH6

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy tiện CNC Moriseiki SL-3A

275.000.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy chấn Toyokoki HYD 50040

1.862.500.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy chấn Komatsu PHS110x255

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy Chấn Amada FBD8025 ANBJ-42559

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy Chấn Amada FBD8025 ANBI-42559

Giá liên hệ 0 ₫ 0%

Máy uốn thanh cái WOOJIN WJBB-303

328.900.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy cắt dây CNC Excetek V650G

2.083.595.800 ₫ 0 ₫ 0%

Máy lốc tôn Davi MCB-E25

2.242.297.200 ₫ 0 ₫ 0%

Máy cắt dây CNC Excetek V850G

2.385.640.400 ₫ 0 ₫ 0%

Máy cắt dây CNC Excetek V500G

1.794.349.700 ₫ 0 ₫ 0%

Máy lốc tôn Davi MCA-3020

1.400.155.900 ₫ 0 ₫ 0%

Máy lốc tôn Davi MCB E30

2.060.558.500 ₫ 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý