TAT Corporation

Gia nhập từ năm 2000
Doanh nghiệp
1054 Sản phẩm

TAT Corporation (1054 Sản phẩm)

Máy Mài CNC Sumitomo KPL-1260

2 Tỷ 800 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Mài CNC Schaudt SA-7M-CNCX2000

1 Tỷ 700 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Dập Aida

250 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Dập National FXT-D

220 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Dập Aida PDA-20H

850 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Cắt Plasma Kohtaki PC-8800CNC

1 Tỷ 350 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Cắt Tôn Aizawa A2-520

310 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Cắt Tôn Komatsu SHS6

720 Triệu 0 ₫ 0%

Máy Cắt Tôn AAA A4-620

450 Triệu 0 ₫ 0%

Máy tiện ngang CNC Hyundai Wia HD3100M

2 Tỷ 868 Triệu 0 ₫ 0%

Máy phay ngang CNC Hyundai Wia HS4000

5 Tỷ 791 Triệu 0 ₫ 0%

Máy phay khuôn Hyundai Wia Hi-MOLD560/5A

6 Tỷ 938 Triệu 0 ₫ 0%

Máy phay khuôn Hyundai Wia Hi-MOLD 560

4 Tỷ 563 Triệu 0 ₫ 0%

Máy phay khuôn Hyundai Wia HI-MOLD450

4 Tỷ 235 Triệu 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý